Činnost elektro

Naše firma Revize Bílek Elektro je zaměřena zejména na revize v oboru elektro, ale provádíme i řadu jiných činností elektro od oprav a údržby elektroinstalací po opravy a údržbu domácích telefonů. Tyto činnosti v oboru elektro provádíme v Jablonci nad Nisou, Liberci, Vrchlabí, Hradci Králové, Jičíně, Mladé Boleslavi, Nové Pace, Turnově, Semilech a Železném Brodu.

Prováděná činnost firmy Elektrorevize Ing. Petr Bílek ELEKTRO:

Přihlášky k odběru elektrické energie

Zpracujeme podklady k přihlášce odběru elektrické energie, včetně zaslání na ČEZ. Vyřídíme všechny dokumenty a zajistíme veškerou administrativu s tím spojenou. Jedná se zejména o činnosti, kdy je nutné před osazením elektroměru buď nové připojení nebo opakované připojení, vystavit pro dodávající organizaci elektrické energie (ČEZ, EON apod.) doklad (přihlášku) na jejímž základě bude provedeno osazení 1 a nebo 3 fázového elektroměru. Jako podklad k připojení je k vlastní přihlášce na odběr elektrické energie pak vyžadována elektrická revize budoucího odběrného místa.

Elektrická revize pak deklaruje, že jsou dodrženy platné ČSN a odběrné místo je po technické stránce provedeno v souladu s připojovacími podmínkami dodavatelské organizace, která je deklaruje v technické části příslušné žádosti o (smlouvě budoucí) na odběr elektrické energie. Technické podmínky připojení jsou přiloženy jako příloha k návrhu smlouvy k připojení na distribuční sítě elektrické energie.

U nového odběru elektrické energie, investor vyplní žádost o připojení k síťím, příslušný distributor elektrické energie (ČEZ, EON, apod.) se vyjádří, zda ano či nikoliv, určí výši poplatku, který je nutno zaplatit za nové připojení, poplatek je určen z hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a sdělí technické podmínky připojení v tom daném místě. Po zaplacení poplatku a zřízení odběrného místa a splnění technických podmínek, je provedena revizním technikem revize odběrného zařízení, potvrzena přihláška k odběru a na základě těchto dokumentů je provedeno osazení elektroměru. Investor uzavře příslušnou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN oprávněnému zákazníkovi.

Při obnově odběru elektrické energie pak je též provedena revize odběrného místa, potvrzena přihláška k odběru a základě těchto dokumentů je provedeno osazení elektroměru. Pří delším čase neosazení elektroměru, pak příslušný dodavatel se dívá na připojení jako na připojení nové s tím, že je nutno znovu zaplatit příslušný poplatek, jako by se jednalo o nový odběr. Problémy opakovaných osazování elektroměrů jsou v těch případech, kdy je nutno odběrné místo, které bylo zřízeno např. před 30 lety revitalizovat a provést podle dnes platných připojovacích podmínek distribučních organizací.

Slaboproudé instalace

Osazujeme systémy domácích telefonů a videotelefonů v panelových i obytných domech včetně rodinných domů i komerčně využívaných objektů. Provádíme opravy a výměny starých nefunkčních systémů domácích telefonů za nové modernější. Zajišťujeme dodávku a montáže videotelefonů. Výběr z širokého sortimentu děleného podle funkcí, ceny a designu.