Činnost elektro

 

Naše firma Revize Bílek Elektro není zaměřená pouze na revize v oboru elektro, ale provádíme i celou řadu jiných činností elektro od projektové a poradenské činnosti přes slaboproudé a silové instalace až po opravy a údržbu elektroinstalací. Provádíme návrh, montáž a revize hromosvodů. Tyto činnosti v oboru elektro provádíme v Jablonci nad Nisou, Liberci, Vrchlabí, Hradci Králové, Jičíně, Mladé Boleslavi, Nové Pace, Turnově, Semilech a Železném Brodu.

 

Prováděná činnost firmy Elektrorevize Ing. Petr Bílek ELEKTRO:

 

  Přihlášky k odběru elektrické energie

  Zpracujeme podklady k přihlášce odběru elektrické energie, včetně zaslání na ČEZ. Vyřídíme všechny dokumenty a zajistíme veškerou administrativu s tím spojenou. Jedná se zejména o činnosti, kdy je nutné před osazením elektroměru buď nové připojení nebo opakované připojení, vystavit pro dodávající organizaci elektrické energie (ČEZ, EON apod.) doklad (přihlášku) na jejímž základě bude provedeno osazení 1 a nebo 3 fázového elektroměru. S tím souvisí i uzavření příslušné smlouvy na dodávku elektrické energie. Jako podklad k připojení je k vlastní přihlášce na odběr elektrické energie pak vyžadována elektrická revize budoucího odběrného místa.

  Elektrická revize pak deklaruje, že jsou dodrženy platné ČSN a odběrné místo je po technické stránce provedeno v souladu s připojovacími podmínkami dodavatelské organizace, která je deklaruje v technické části příslušné žádosti o (smlouvě budoucí) na odběr elektrické energie. Technické podmínky připojení jsou přiloženy jako příloha k návrhu smlouvy k připojení na distribuční sítě elektrické energie.

  U nového odběru elektrické energie, investor vyplní žádost o připojení k síťím, příslušný distributor elektrické energie (ČEZ, EON, apod.) se vyjádří, zda ano či nikoliv, určí výši poplatku, který je nutno zaplatit za nové připojení, poplatek je určen z hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a sdělí technické podmínky připojení v tom daném místě. Po zaplacení poplatku a zřízení odběrného místa a splnění technických podmínek, je provedena revizním technikem revize odběrného zařízení, potvrzena přihláška k odběru a na základě těchto dokumentů je provedeno osazení elektroměru. Investor uzavře příslušnou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN oprávněnému zákazníkovi.

  Při obnově odběru elektrické energie pak je též provedena revize odběrného místa, potvrzena přihláška k odběru a základě těchto dokumentů je provedeno osazení elektroměru. Pří delším čase neosazení elektroměru, pak příslušný dodavatel se dívá na připojení jako na připojení nové s tím, že je nutno znovu zaplatit příslušný poplatek, jako by se jednalo o nový odběr. Problémy opakovaných osazování elektroměrů jsou v těch případech, kdy je nutno odběrné místo, které bylo zřízeno např. před 30 lety revitalizovat a provést podle dnes platných připojovacích podmínek distribučních organizací.

  Slaboproudé instalace

  Osazujeme systémy domácích telefonů a videotelefonů v panelových i obytných domech včetně rodinných domů i komerčně využívaných objektů. Provádíme opravy a výměny starých nefunkčních systémů domácích telefonů za nové modernější. Zajišťujeme dodávku a montáže videotelefonů. Výběr z širokého sortimentu děleného podle funkcí, ceny a designu.

  V rámci budování strukturovaných slaboproudých instalací, jsou prováděny naší firmou zejména přípravné práce, jako je vytrubkování tras slaboproudých vedení (TV, data, apod.) PVC trubkami, ukončenými instalačními krabicemi do kterých pak jsou zataženy příslušná slaboproudá vedení. Mohou to být jak vedení metalická tak i vedení s optickým vláknem. Vesměs se jedná o jednodušší strukturovanou kabeláž rodinných domů, kanceláří apod.

  V rámci slaboproudých instalací provádíme dodávkou a montáží systému domácích zvonku a telefonů včetně dodávek a montáží videotelefonů. V rámci dodávek a montáží domácích telefonů a přístupových systémů jsou instalovány domácí telefony analogové nebo digitální. Provádíme i jednodušší montáže čipových čteček nebo biometrických čteček. Všechny tyto uvedené komponenty slouží k jedinému a to je otevření elektrických zámků do bytových domů, kanceláří apod. Dále mohou tyto systémy sloužit k evidenci docházek jednotlivých osob do určitých částí budovy apod.

  Instalace hromosvodů

  Zpracujeme výchozí a periodické revize hromosvodů. Při návrzích hromosvodů využíváme progresivních moderních prvků, kde klademe důraz na bezpečnost hromosvodu a jeho cenovou dostupnost. Jsme v kontaktu se špičkovými odborníky při návrzích a montážích komplikovaných hromosvodů, zejména při návrzích oddálených hromosvodů.

  Projekty elektro

  Zpracováváme elektro-projekty elektrických instalací rodinných domů, kanceláří a administrativních budov, penzionů, hotelů a restaurací, bytů, výrobních hal obchodů apod., pro stavební řízení tedy stavební povolení.

  Elektrické instalace a opravy

  Na základě projektů elektro realizujeme nové elektrické instalace. Provádíme montáže elektrických spotřebičů a elektroinstalací včetně drobné údržby, oprava a výměny hlavních jističů před elektroměrem. Projekty i instalace jsou navrženy sofistikovaně, kompletně a provázaně, tj. nejen vlastní elektrická instalace, ale i ostatní strukturovaná kabeláž, tj. počítačové sítě, základ pro TV rozvod (trubkování a zavedení koaxiálních kabelů), případný telefonní rozvod, regulace vytápění individuálně v každé místnosti s možností řízení na počítači, videotelefony apod.

  Poradenství v oboru elektro

  Poskytujeme poradenství v oboru elektro před vlastní realizací záměru zákazníka. Naší vysokou profesionalitu a zkušenosti v oboru elektro rádi využijeme tak, aby námi navrhované řešení bylo pro našeho zákazníka připraveno přesně na míru. Navrhujeme pro zákazníka vždy to nejoptimálnější řešení a zákazníkovi tak šetříme peníze, čas a pozdější problémy.