Revize elektroinstalací

 

Revize elektrických instalací

V lokalitách jako jsou Jablonec nad Nisou, Liberec, Vrchlabí, Špindlerův Mlýn, Hradec Králové, Trutnov, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Semily, Nová Paká, Jičín, Dvůr Králové nad Labem zajišťuje naše firma Elektrorevize Ing. Petr Bílek ELEKTRO ektrické revize elektroinstalací. Jedná se o elektrické instalace pevného rozvodu. Elektrické instalace jsou složeny z jednotlivých okruhů, kabelů, které napájí jednotlivá elektrická zařízení nebo skupiny zařízení. Rozvody kabelů jsou uloženy různě, pod omítkou, v kabelových kanálech, v kabelových lištách, trubkách apod. Součástí rozvodů jsou elektrické rozvaděče, ze kterých kabely vychází do jednotlivých míst napájení. Naše firma vykonává elektroreize v severních čechách, tedy v oblastech mezi Libercem, Hradcem Králové a Prahou. Revize elektro poskytuje naše firma zejména v Nové Pace, Liberci, Vrchlabí, Železném Brodě, Semilech, Jičíně, Turnově, Hořicích, Hradci Králové, Trutnově, Mladé Boleslavi a dalších oblastech.

Činnost revize elektrických instalací

V rámci revize elektro se provádí prohlídka elektrické instalace, rozvaděčů, zejména u rozvaděčů se kontroluje výrobní štítek a ostatní dokumenty (výchozí revize), měří se izolační stavy, impedance poruchové smyčky, ověřuje se funkčnost proudových chráničů. U koncových zařízení se posuzuje krytí, vhodnost zařízení pro dané prostředí apod. Kontroluje se stav nouzových zdrojů a svítidel.

Revize elektrických instalací v prostředí s nebezpečím výbuchu

Revize elektro elektrických instalací jsou prováděny v prostředí s nebezpečím výbuchu, které se dále dělí na prostředí s nebezpečím požáru hořlavých hmot a prostředí s nebezpečím požáru hořlavých prachů a elektrická zařízení s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par.

Revize elektrických zařízení a instalací v prostředí s nebezpečím výbuchu jsou velmi specifickými revizemi a vyžadují rozsáhlé znalosti nejen z oboru elektrických zařízení ale i z oboru fyzikálně-chemických vlastností hořlavých látek. Za elektrická zařízení se považují jednotlivé nebo v sestavě instalované přístroje a zařízení pro zabezpečení, kontrolu a regulaci a jejich připojení, zařízení pro výrobu elektrické energie, přeměnu, akumulaci, rozvod, rozdělení, měření, řízení nebo spotřebu. Sem patří i zařízení informačních technologií.