Cena elektrorevizí

Kompletní cenová nabídka elektrorevizí je vypracována většinou až po osobní návštěvě místa revize a zhodnocení stavu elektroinstalace a elektrických zařízení. Naší silnou stránkou jsou právě nízké režijní náklady a to zejména v okolí Liberce, Hradce Králové, Jičína a Vrchlabí, kam jezdíme velmi často. Cena se odvíjí především od velikosti objektu: bytu, domu nebo administrativní budovy či kanceláře. Dalšími kritérii je stav dostupné dokumentace, dodatečné odstranění revizních závad, provedení údržby a oštítkování elektrických zařízení a vypracování revizní zprávy.

Cena revize elektrických zařízení a elektrických strojů je závislá na počtu kusů (při provedení elektrické revize u více spotřebičů najednou lze uplatnit množstevní slevu) a velikosti takového zařízení. Cena je rovněž závislá na tom, jak jsou elektrické spotřebiče připraveny k revizi (soustředěny na jednom místě, kabelové rozpojení, atp.). Z každé elektrické revize je vypracován revizní protokol (revizní zpráva), který slouží jako doklad o provedení revize. Příklady cen elektrických revizí jsou uvedeny níže a naše prováděná činnost je na stránce: revize elektro. Ceny revizí jsou pouze orientační a do jisté míry individuální. Naší samozřejmostí jsou věrnostní slevy na cenách elektrorevizí našim stálým zákazníkům.

Aktuální ceník elektrorevizí pro rok 2019 (bez DPH)

Cena revize elektroinstalace bytu

   • Cena revize bytu je stanovena dle rozsahu revize a velikosti bytu po vzájemné domluvě.

Cena revize elektroinstalace rodinného domu

   • Cena revize rodinného domu je stanovena dle rozsahu revize a velikosti domu po vzájemné dohodě.

Cena revize elektroinstalace společných prostor

   • Cena revize elektroinstalace bytového domu do 5ti pater je 2400,-
   • Cena revize elektroinstalace bytového domu do 7mi pater je 2700,-
   • Cena revize elektroinstalace bytového domu do 10ti pater je 3000,-
   • Cena revize elektroinstalace bytového domu do 15ti pater je 3200,-

Cena revize elektroinstalace objektů s nebezpečím výbuchu

   • Cena elektrorevize čerpací stanice pohonných hmot je 3500,-
   • Cena elektrorevize plynové čerpací stanice LPG je 3000,-
   • Cena elektrorevize běžné plynové kotelny je 3000,-
   • Cena elektrorevize rozsáhlejší plynové kotelny je 4500,-

Cena revize hromosvodů

   • Cena revize objektů je 450,-/svod

Cena revize elektrospotřebiče (spotřebiče v domácnosti, elektronika, bílá technika)

   • Cena revize jednoho spotřebiče je stanovena od 60,- za kus do 85,- za kus

Cena revize elektrického ručního nářadí

   • Cena revize ručního nářadí je stanovena od 60,- za kus do 85,- za kus

Cena úprav odběrných míst a cena elektroinstalačních přípojek

   • Cena úpravy 1F přípojky do 25A je 2500,-/kus
   • Cena úpravy 3F přípojky do 25A je 3500,-/kus
   • Cena úpravy 3F stavební přípojky je 4000,-/kus
   • Cena přípojky ČEZ je 1000,-/kus
   • Cena přípojky PRE je 2000,-/kus

Cena revizního protokolu, cena revizní zprávy, cena posudku a cena dopravy

   • Cena revizního protokolu spotřebiče je 5,-/kus
   • Cena revizní karty spotřebiče je 5,-/kus
   • Cena označení spotřebiče štítkem je 7,-/kus
   • Cena revizní zprávy elektroinstalace je 500,-/kus
   • Cena dopravy je 8,-/km

Termíny a dodací lhůty revizí elektro

   • Revize je provedena po domluvě se zadavatelem.
   • Revizní zpráva je vypracována do týdne od ukončení prohlídky a měření.
   • Včetně revizní zprávy je dodán i seznam oprav, popřípadě cenová nabídka k provedení oprav a opětovné revize.