Revize hromosvodů

 

Revize hromosvodů obecně

Naše firma Elektrorevize Ing. Petr Bílek ELEKTRO má stálé zákazníky ve městech Liberec, Jablonec nad Nisou, Vrchlabí, Hradec Králové, Špindlerův Mlýn, Trutnov, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Semily, Jičín, Nová Paká, Dvůr Králové nad Labem, kde provádí elektrorevize hromosvodů. Revize hromosvodů jsou prováděny v současné době podle dvou norem, stávající hromosvody, které jsou zhotoveny podle již neplatné normy ČSN 34 1390 a nově zřizované hromosvody již podle nového souboru norem ČSN EN 620305 1-4. Důležité je, že podle výše uvedené normy, musí být na každý revidovaný hromosvod zpracována dokumentace. Dokumentace není v mnoha případech zpracována nebo jen velmi povrchně a v zásadě podle staré normy ČSN 34 1390.

Činnost revize hromosvodů

V rámci revize hromosvodu je provedeno porovnání provedení hromosvodu s předloženou dokumentací a následně i normou ČSN EN 62 305 1-4. Dále jsou v rámci revizí hromosvodové soustavy provedeny měření zemních odporů jednotlivých zemničů a další měření. Podle nových norem je v současné době prosazován názor, aby na hromosvod nebyly připojeny žádné kovové části vyčnívající nad střechu a to z důvodů možného zatažení částí bleskových proudů do vnitřku objektu. K tomu musí být splněna podmínka dodržení přeskokové vzdálenosti uvedených kovových předmětů nebo i komínů, anténních stožárů, ale i vnitřních vedení apod. od hromosvodu. Často se tato podmínka nedodržuje, a po staru se vše na střeše spojuje s hromosvodem. To má ale fatální důsledky, protože pokud dojde k přímému úderu blesku do hromosvodu, a není dodržena přeskoková vzdálenost, část bleskového výboje přeskočí na tyto kovové předměty, vedení, zejména vedení anténní a internetové a pokud nejsou tato vedení opatřena na vstupu do budovy nebo objektu přepěťovými ochranami pro svod bleskových proudů (což je v cca 90%), dojde téměř jistě ke zničení drahé elektroniky apod. Investor se pak ptá, jak je to možné, mám hromosvod, revizi na hromosvod a přesto došlo ke zničení drahé elektroniky. Ještě horší je situace, kdy drahé nemovitosti apod. nejsou hromosvodem opatřeny vůbec. Rodinné domy za značné částky pak jsou zcela nebo nedostatečně chráněny proti bleskům.

Účel revize hromosvodů

Revize hromosvodových soustav jsou důležité i z toho hlediska, neboť části hromosvodů, jako je jímací soustava, svody apod. jsou velmi exponované součásti, vystavené drsným povětrnostním podmínkám, zejména spoje jsou pak často zkorodované, s vyšším přechodovým odporem, což má za následek jiskření při úderu blesku apod.

Revize hromosvodů jsou z tohoto hlediska velmi důležité a často bohužel opomíjenou součástí ochrany proti blesku. Na závěr je nutno podotknout, že i ochrana proti blesku není stoprocentní, ale instalace ochrany proti blesku výrazným způsobem snižuje možnost požáru od úderu blesku.

U nově zřízených hromosvodů je prováděna výchozí revize hromosvodů. Dále pak jsou prováděny po určitých letech revize periodické. Tak jak bylo řečeno, revize hromosvodů jsou prováděny jak v objektech bez nebezpečí výbuchu tak v objektech s nebezpečím výbuchu. Např. mezi objekty s nebezpečím výbuchu patří čerpací stanice pohonných hmot, sklady pohonných hmot nebo bioplynové stanice.